Reklama

Motoryzacja - Historia

Rozmowa między samochodami - konferencja w Berlinie

dokument
pobierz +

Firma Opel, wraz z 46 partnerami zrzeszonymi w konsorcjum, testowała funkcjonalność, praktyczność i efektywność car2X w rzeczywistych warunkach w ramach DRIVE C2X – projektu w dziedzinie mobilności kooperacyjnej współfinansowanego przez Komisję Europejską. Oficjalne zakończenie projektu, połączone z prezentacją jego wyników przez konsorcjum, odbyło się 16 lipca 2014 w Berlinie.

Firma Opel od kilku lat prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad inteligentnymi systemami mającymi poprawić bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego. Komunikacja między samochodami podłączonymi do Internetu oraz infrastrukturą drogową stanowi jeden z głównych obszarów tych badań. Car2X jest modelem przyszłego inteligentnie sterowanego zarządzania ruchem drogowym. Przez ostatnie 42 miesiące w ramach DRIVE C2X przeprowadzano testy terenowe w siedmiu krajach (Finlandii, Francji, Niemczech, Holandii, Włoszech, Hiszpanii i Szwecji). Ich celem było zademonstrowanie zalet systemów kooperacyjnych, opracowanych przez poszczególnych partnerów projektu i służących eliminowaniu ryzyka w ruchu drogowym lub zapobieganiu zdarzeniom drogowym, a tym samym poprawie płynności ruchu.

Testowano systemy ostrzegania przed robotami drogowymi, zatorami w ruchu drogowym, zbliżającymi się pojazdami uprzywilejowanymi oraz złymi warunkami pogodowymi i drogowymi. Badano także rozwiązania dotyczące informacji o znakach drogowych oraz systemy służące optymalizacji płynności ruchu w miejscach, w których działa sygnalizacja świetlna, jak również systemy wczesnego ostrzegania przed ukrytymi niebezpieczeństwami i przeszkodami na drodze. Firma Opel dostarczyła specjalnie wyposażoną Insignię z systemem ostrzegania przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a także kierowała testami międzyoperacyjności poszczególnych systemów dostarczonych przez producentów uczestniczących w projekcie.

„Istotną kwestią było ustalenie, czy różne samochody mogą komunikować się ze sobą, skoro każdy producent stosuje odmienne rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie” – wyjaśnia Bernd Büchs, inżynier opracowujący układy elektroniczne w firmie Opel. „Testy przeprowadzone w Helmond w Holandii wykazały, że komunikacja między pojazdami działa bardzo dobrze”.

Opracowany przez firmę Opel system ostrzegania przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi był testowany w Tampere w Finlandii. Po drogach, na których warunki jazdy szczególnie zależą od temperatury, mgły oraz opadów deszczu i śniegu, poruszały się pojazdy wyposażone w czujniki gromadzące dane. Informacje te były przesyłane do innych pojazdów za pośrednictwem technologii car2X. W trakcie tego testu firma Opel oceniała przydatność układów elektronicznych w pojazdach do gromadzenia danych o trudnych warunkach, takich jak oblodzenie nawierzchni, oraz przesyłania stosownych informacji do innych pojazdów obsługujących technologię car2X jako ostrzeżeń o zlokalizowanych zagrożeniach.

Okazuje się, że pozornie mało istotne szczegóły prowadziły do sformułowania najważniejszych wniosków. Na przykład w Niemczech na umieszczanych przy drogach lokalnych znakach ostrzegających o możliwości przekraczania jezdni przez dzikie zwierzęta widnieje jeleń, natomiast w Skandynawii na analogicznych znakach umieszczana jest sylwetka łosia. Układy elektroniczne w poszczególnych pojazdach muszą być przystosowane do takich różnic, aby reakcja pojazdu na dany znak była jednakowa w każdym kraju. W Finlandii i Szwecji władze przykładają także dużą wagę do zapobiegania wypadkom w pobliżu szkół, ustawiając specjalne znaki ostrzegawcze i ograniczając w tych miejscach prędkość. Informacje o takich dodatkowych znakach ostrzegawczych były przesyłane do pojazdu przez car2X. System car2X musi także umożliwiać przestrzeganie odmiennych wymagań prawnych w poszczególnych krajach. Bernd Büchs: „Na przykład we Francji dopuszczalna prędkość na autostradach wynosi 130 km/h, ale w czasie deszczu kierowcom nie wolno przekraczać 110 km/h. Systemy muszą uwzględniać te różnice oraz odpowiadające im przepisy obowiązujące w innych krajach”.

Branża motoryzacyjna przewiduje, że do wprowadzenia na rynek technologii car2X potrzeba od 2 do 5 lat. Kwestiami priorytetowymi jest standaryzacja i integracja pojazdów oraz łatwość obsługi. Ponadto technologia musi być dostępna cenowo dla klienta, ponieważ użytkownicy dróg będą odnosić korzyści z jej funkcjonowania tylko wtedy, gdy możliwie jak najwięcej kierowców będzie jej używało. Reakcje kierowców testowych na technologię car2X były bardzo pozytywne. Większość chciałaby korzystać z takich systemów i byłaby skłonna za nie zapłacić.

O konsorcjum DRIVE C2X:

Konsorcjum DRIVE C2X zrzesza 34 partnerów i 13 członków wspierających. Koszty projektu to 18,6 miliona euro, z czego 12,4 miliona stanowi wkład Unii Europejskiej. Do konsorcjum należą producenci samochodów i ich kooperanci, deweloperzy oprogramowania, instytuty badawcze, inżynierowie ruchu drogowego oraz operatorzy sieci drogowych. Uczestnicy konsorcjum: Adam Opel AG, Audi, BMW Forschung und Technik, Centro Ricerche Fiat, Daimler AG, Ford Forschungszentrum Aachen, Honda Research Institute Europe, Peugeot Citroën Automobiles, Renault, Volvo Personenvagnar, Yamaha Motor, Continental, Delphi Deutschland, Denso Automotive Deutschland, Hitachi Europe SAS, Neavia Technologies, NEC Europe, Renesas Electronics Europe, Robert Bosch, Testing Technologies, Vector Informatik, YGOMI, PTV Planung Transport Verkehr, Bundesanstalt für Straßenwesen, Centro Tecnológico de Automoción de Galicia, Chalmers University, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Facit Research, Fraunhofer Institute FOKUS, Hochschule für Technik und Wirtschaft Saarland, Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux, Institut Nationale de Recherche en Informatique et en Automatique, Interuniversity Microelectronics Centre, Karlsruhe Institute of Technology, Lindholmen Science Park, Technische Universität Graz, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, University of Surrey, Technical Research Centre of Finland, Autostrada del Brennero, City of Tampere, Hessen Mobil – Road and Traffic Management, Rijkswaterstaat, Trafikverket, EICT, ERTICO – ITS Europe, ETSI Centre for Testing and Interoperability, Nokian Renkaat.

inf OPEL

Zasoby powiązane


Reklama