Reklama

Elektronika - Bezpieczeństwo - elektroniczni asystenci ruchu

Toyota Safety Sence - FILM (polskie napisy)

W tym roku Toyota rozpoczęła stopniowe wprowadzanie do wszystkich swoich modeli oferowanych w Europie pakietu układów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense. Ich zadaniem jest zapobieganie wypadkom oraz ograniczanie ich skutków w sytuacjach zagrożenia na drodze. inf/zdjęcia/filmy TOYOTA


Zasoby powiązane


Reklama