Reklama

Aktualności, czyli co nowego? - Newsroom

Nissan potwierdza zaangażowanie w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

dokument
pobierz +

Spółka Nissan Motor Co., Ltd., której celem jest tworzenie bardziej bezpiecznego, czystego i inkluzywnego świata, intensyfikuje swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Są one podstawą działalności marki oraz czynnikiem wspomagającym realizację długoterminowej wizji Nissan Ambition 2030. W opublikowanym właśnie raporcie Nissan Sustainability Report 2022 firma podsumowała swoją strategię oraz podejmowane działania prowadzące do realizacji celów związanych z kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładem korporacyjnym (ESG).

W raporcie Nissan uwzględnił matrycę istotności oceniającą najbardziej wartościowe inicjatywy realizowane przez markę, ich wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz to, jak oddziałują na samą spółkę. Jak podkreślił Joji Tagawa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju: „Nissan chce zostać firmą prawdziwie zrównoważoną, co jest kluczowym warunkiem zaufania, jakim obdarzają ją interesariusze. Poczynione przez nas postępy oraz ubiegłoroczne osiągnięcia dowodzą, że zrównoważony rozwój leży u podstaw przyjętej strategii celowego rozwoju oraz że połączenie innowacji i zrównoważonego rozwoju przekłada się w dłuższej perspektywie na wytwarzanie wartości. Będziemy w dalszym ciągu intensyfikować wysiłki, by rozwiązywać określone przez nas kluczowe kwestie” .

Tagawa potwierdził plany osiągnięcia neutralności węglowej poprzez inicjatywy, w których Nissan może dostarczyć najwięcej wartości, takie jak ograniczenie emisji spalin przez swoje produkty oraz wprowadzanie na rynek zelektryfikowanych wersji wszystkich nowych modeli do początku kolejnej dekady. Spółka będzie w dalszym ciągu rozwijać technologie akumulatorowe i samochodowe oraz rozszerzać programy, takie jak 4R i Blue Switch , aby optymalizować ekosystem pojazdów elektrycznych. Pozostałe działania obejmują rozwój technologii podnoszących bezpieczeństwo samochodów, zwiększenie ich dostępności dla klientów oraz dostarczanie rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu, by zapewnić wszystkim dostęp do bezpiecznej i niezawodnej mobilności.

Priorytety firmy w obszarze ESG obejmują ograniczenie śladu węglowego na wszystkich etapach łańcucha wartości. Nissan jest pierwszym japońskim producentem samochodów, który włączył się w globalną kampanię „Race to Zero” realizowaną pod egidą ONZ. Marka nawiązuje współpracę z różnymi sektorami, społecznościami i rządami, aby poszerzać możliwości wykorzystania energii odnawialnej, ograniczając tym samym poziom emisji, oraz zwiększać podmiotowość społeczeństw dzięki bezpiecznym rozwiązaniom w zakresie zarządzania energią.

W ramach wsparcia tych działań, Nissan ogłosił także wprowadzenie zrównoważonych form finasowania , aby umożliwić zbieranie funduszy na rozwój produktów, technologii i nowych usług mobilności przyjaznych dla środowiska.

Poszanowanie praw człowieka, na którym opiera się kultura firmy, jest podstawą podejmowanych przez spółkę działań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz wizji Ambition 2030. Nissan zintensyfikuje działania mające za cel zapewnienie inkluzywnego miejsca pracy dla pracowników i partnerów firmy, w którym wspierana jest różnorodność i gdzie mogą oni w pełni wykorzystać swój potencjał.

W odpowiedzi na obserwowane trendy społeczne i przyszłościowe, w centrali Nissana w Jokohamie odbył się panel ekspertów ESG, którzy omawiali kluczowe znaczenie zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz sposobów rozwiązania aktualnych problemów w ramach współpracy partnerskiej. Panel dyskusyjny Nissan Sustainability Seminar 2022 jest dostępny online w języku angielskim i japońskim .

inf Nissan


Reklama