Reklama

Strona motonauczyciel.pl

Rozwój technik multimedialnych i ogromna dostępność materiałów w internecie sprawiają, iż przed nauczycielami nauczającymi o motoryzacji stają dodatkowe zadania. Przekazywanie jedynie wiedzy zawartej w podręcznikach nie nadąża za nowinkami technicznymi i rozwojem technologicznym. Co więcej, nauczyciel często staje się dla uczniów osobą znającą jedynie zagadnienia które mieszczą się w ramach nauczania, a przestaje być mentorem wprowadzającym uczniów w świat motoryzacji.

Sugestie nauczycieli jak nadążyć za rozwojem technik multimedialnych skłoniły wydawnictwo Nowa Era do stworzenia strony www.motonauczyciel.pl. Zawiera ona zarówno filmy odnośnie produkcji, badań laboratoryjnych i drogowych, animacje prezentujące działanie nowych technik w zakresie oświetlenia, zasilania, napędu, bezpieczeństwa, czy komfortu, jak również dokumenty firm motoryzacyjnych dotyczące rozwiązań wprowadzonych w życie lub będących w fazie projektowej. Dodatkowo w formie Power Point przygotowane są do pobrania prezentacje, które można wykorzystać podczas omawiania różnych zagadnień lub przekazać uczniom z poleceniem przygotowania samodzielnego referatu.

Istotą strony nie jest zastąpienie programu nauczania, ale jego poszerzenie, oraz przedstawienie ciekawostek mających zainteresować uczniów i odbudować pozycję nauczyciela jako osoby pasjonującej się danym zagadnieniem.

Pragniemy, aby strona w pełni zaspakajała problemy zagadnień motoryzacji przekazywanych uczniom. Dlatego w przypadku konieczności pomocy w uzyskaniu dostępu do materiałów dydaktycznych prosimy o kontakt, a postaramy się poszerzyć stronę o dane zagadnienie oraz pomóc w przygotowaniu potrzebnych Państwu materiałów.

Postaramy się również o pomoc w dotarciu do osób z firm importerskich, kompetentnych do budowy relacji firma – szkoła.
Telefon kontaktowy i adres mailowy umieszczono w rubryce KONTAKT


Reklama