Reklama

Mechanika - Żródła napędu - silniki stosowane obecnie oraz w przyszłości

Słowniczek kluczowe terminy specjalistyczne w silniku Diesla

Słowniczek kluczowe terminy specjalistyczne w silniku Diesla

AdBlue®: wodny roztwór mocznika, redukujący tlenki azotu w spalinach pojazdów z silnikami wysokoprężnymi nawet o 90%. SCR wykorzystuje AdBlue®, by zamienić tlenki azotu w przyjazne środowisku azot i wodę.

Artemis (Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory Systems - modele oceny i niezawodności emisji transportu oraz systemy inwentaryzacji): europejski program badawczy na rzecz szeroko zakrojonego gromadzenia danych statystycznych dotyczących zachowań europejskich kierowców. Wykorzystano je do opracowania cyklu CADC (Common Artemis Driving Cycle - wspólny cykl jazdy Artemis), który symuluje owe zachowania kierowców na hamowni podwoziowej, np. przy prędkościach do 150 km/h.

Ciśnienie szczytowe (także ciśnienie zapłonu lub maksymalne ciśnienie gazu): ma kluczowe znaczenie dla obciążenia mechanicznego układu korbowego i, przede wszystkim, obciążenia tłoków, łożysk wału korbowego i samego wału.

Common rail (ang. wspólna szyna): wszystkie cylindry w silniku Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa są zaopatrywane w olej napędowy ze wspólnej szyny. Wysokociśnieniowa linia pracująca pod stałym ciśnieniem 2000 barów lub wyższym gromadzi olej napędowy i przekazuje go do wtryskiwaczy.

EGR (exhaust gas recirculation - recyrkulacja spalin): powstawanie tlenków azotu zależy przede wszystkim od temperatury spalania. Doprowadzenie obojętnego gazu do procesu spalania obniża maksymalne temperatury w komorze spalania, a przy okazji redukuje tworzenie się tlenków azotu. Przykładem takiego obojętnego gazu są spaliny, których niewielka ilość trafia z powrotem do komory spalania. Nowa jednostka OM 654 korzysta z wielodrożnego układu recyrkulacji spalin. To połączenie niskociśnieniowego EGR-u (spaliny są odprowadzane po oczyszczeniu i dostarczane przed turbosprężarką) oraz wysokociśnieniowego (spaliny są odprowadzane przed turbiną turbosprężarki, nim zostaną oczyszczone; są dostarczane za chłodnicą powietrza doładowującego i zaworem dławiącym). Ogranicza to powstawanie zarówno tlenków azotu, jak i cząstek stałych jeszcze przed oczyszczaniem spalin, w każdym punkcie pracy. Wielodrożny EGR został po raz pierwszy użyty w silniku Mercedes-Benz OM 651 montowanym w Klasie A (A 220 CDI/A 220 d).

Filtr cząstek stałych (DPF - diesel particular filter): usuwa ze spalin ponad 95% cząstek sadzy. Są one zatrzymywane w filtrze i wypalane z regularną częstotliwością.

NANOSLIDE®: innowacyjny i ekonomiczny sposób ograniczenia zużycia paliwa i emisji CO2 w silnikach spalinowych. Ekstremalnie cienka powłoka o niskim współczynniku tarcia nanoszona jest na powierzchnie gładzi cylindrowych w aluminiowej skrzyni korbowej. Ponieważ pokonanie tarcia w silniku pochłania nawet 25% pochodzącej z paliwa energii, zwłaszcza przy częściowym obciążeniu, technologia ta może przynieść kilkuprocentowe obniżenie zapotrzebowania na paliwo.

NEDC (New European Driving Cycle - Nowy Europejski Cykl Jazdy): wprowadzony w połowie lat 90., standaryzowany, około 20-mintuowy pomiar emisji spalin na hamowni podwoziowej, składający się z określonych sekwencji manewrów przyspieszania i hamowania. Symulacja jazdy miejskiej pochłania 2/3 czasu badania, reszta to jazda pozamiejska. Zużycie paliwa obliczane jest na podstawie zmierzonej ilości emitowanych spalin. Celem NEDC było określenie standardu kontroli emisji spalin i umożliwienie porównania zużycia paliwa modeli aut różnych producentów.

Offset (ang. przesunięcie): przesunięcie pomiędzy wzdłużną osią wału korbowego a środkową osią cylindrów. Ma dwie zalety: ogranicza siły boczne oddziałujące na tłoki w chwili zapłonu i umożliwia zaprojektowanie bardziej zwartej skrzyni korbowej.

Proces SCR (redukcja nawet 90% tlenków azotu w oparciu o selektywną redukcję katalityczną): bazuje na dodaniu czynnika redukującego AdBlue® do spalin. AdBlue® jest wodnym roztworem mocznika. Gdy AdBlue® jest wtryskiwany do wstępnie oczyszczonych spalin, uwalania amoniak (NH3), który powoduje redukcję tlenków azotu do nieszkodliwego azotu i wody w zlokalizowanym dalej katalizatorze SCR.

RDE (Real Driving Emissions - emisja w warunkach rzeczywistych): pomiar emisji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy. W tym celu pojazdy zostają wyposażone w przenośne urządzenia do pomiaru emisji spalin (PEMS), a pomiar emisji (np. tlenków azotu) odbywa się podczas jazdy po drodze.

Rozstaw osi cylindrów: odległość pomiędzy osiami dwóch sąsiednich cylindrów. Determinuje całkowitą długość skrzyni korbowej, a jednocześnie ogranicza maksymalną średnicę poszczególnych cylindrów.

sDPF: filtr cząstek stałych z powłoką do redukcji tlenków azotu za pomocą selektywnej redukcji katalitycznej (patrz: SCR).

Stopniowana misa spalania: charakterystyczna cechą tłoków w silnikach Diesla z bezpośrednim wtryskiem paliwa jest wgłębienie (misa) w koronie tłoka, w którym wtryskiwane paliwo wiruje i miesza się z powietrzem. Stopniowanie misy (zamiast konwencjonalnego kształtu omega) ma szereg zalet, takich jak doskonałe wykorzystanie powietrza przy niskiej emisji cząstek stałych i wyższa efektywność dzięki większej szybkości spalania. Zmienione warunki przepływu w komorze spalania prowadzą do ograniczenia strat ciepła przez ścianki cylindra, bardziej jednolitego rozkładu temperatury w głowicy i zmniejszenia obciążenia działającego na mocno obciążone grzybki zaworowe. W sumie prowadzi to do zmniejszonych strat ciepła przez ścianki, co również przyczynia się do zwiększenia efektywności.

Wałek wyrównoważający Lanchestera: składa się z dwóch wałków wyrównoważających obracających się w przeciwnych kierunkach, dwukrotnie szybciej niż wał korbowy. Każdy z nich zaopatrzono w przeciwwagę, a ich wspólne środki ciężkości poruszają się w górę i w dół w przeciwnej fazie do środka ciężkości tłoków. Celem stosowania wałków wyrównoważających jest eliminacja wolnych sił bezwładności drugiego rzędu, występujących w jednostkach 4-cylindrowych. Efekt: mniejsze wibracje silnika.

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - globalnie zharmonizowana procedura testowa lekkich pojazdów): nowa globalna procedura testowa służąca do pomiaru emisji spalin i zużycia paliwa. Definicja nowego testu opiera się na dużej ilości danych zgromadzonych podczas rzeczywistej jazdy we wszystkich regionach świata. Pomiary przeprowadza się w celu zagwarantowania powtarzalności i porównywalności w ściśle określonych warunkach na hamowni podwoziowej. Główna różnica pomiędzy nowym cyklem WLTP a NEDC to bardziej dynamiczne profile jazdy przy wyższych prędkościach, większy dystans i czas trwania testu oraz specyficzne dla danego pojazdu punkty zmiany biegów. Ponadto, zmiany wynikają ze zmodyfikowanych parametrów temperatury testowej, włączenia wyposażenia opcjonalnego, wyznaczenia oporów jazdy i masy pojazdu testowego. Komisja Europejska planuje wprowadzenie WLTP we wrześniu 2017 roku.

Wtrysk piezoelektryczny: układ wtryskowy, w którym wtryskiwacze zaopatrzono w elementy ceramiczne. Wykorzystują one zdolności materiału piezoceramicznego do błyskawicznej zmiany (w ciągu kilku nanosekund) swojej struktury krystalicznej - czyli grubości - dzięki przyłożeniu napięcia. Wtryskiwacze piezoelektryczne pozwalają na dokładniejsze dozowanie mniejszych dawek paliwa przy wysokim ciśnieniu i pracują nawet trzykrotnie szybciej od zaworów elektromagnetycznych.

Zasoby powiązane


Reklama