Reklama

Elektronika - Bezpieczeństwo - elektroniczni asystenci ruchu

Nowy Lexus RX - systemy wspomagające kierowcę - BEZPIECZEŃSTWO

dokument
pobierz +

BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ

BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE: PAKIET LEXUS SAFETY SYSTEM +

Wprowadzony globalnie jako wyposażenie standardowe lub opcjonalne układ Lexus Safety System+ łączy w sobie kilka istniejących układów bezpieczeństwa czynnego.

Lexus Safety System + jest najbardziej wszechstronnym i zaawansowanym technicznie układem bezpieczeństwa czynnego dostępnym w segmencie aut typu crossover klasy premium. Nadrzędnym celem zastosowania układu Lexus Safety System + jest dążenie ograniczenia ilości, a w efekcie do eliminacji wypadków samochodowych, w których mogłoby dojść do ofiar w ludziach.

Układ Dynamic Radar Cruise Control

Układ Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) oferowany jest jako dodatkowa funkcja dotycząca bezpieczeństwa/komfortu w uzupełnieniu układu standardowego. Wykorzystuje on czujnik radarowy pracujący w zakresie fal milimetrowych, kamerę, czujnik odchylenia od zamierzonego toru jazdy i czujnik skrętu w celu zwiększenia marginesu bezpieczeństwa poprzez kontrolę odległości między pojazdami.

System ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem pieszych

Wykorzystuje jednoobiektywową kamerę oraz pracujący w zakresie fal milimetrowych radarowy detektor i za pomocą określonych czujników pomaga wykrywać pojazdy lub pieszych znajdujących się przed samochodem. Gdy układ wykryje, że ryzyko kolizji czołowej jest duże, kierowca jest ostrzegany, tak aby mógł zareagować i uniknąć zderzenia, a ciśnienie w układzie hamulcowym zostaje zwiększone w celu ułatwienia ewentualnego hamowania. Jeśli układ wykryje, że prawdopodobieństwo kolizji czołowej z pojazdem lub pieszym jest bardzo duże, wtedy włącza automatyczne hamowanie, w celu uniknięcia zderzenia lub ograniczenia jego skutków dla pasażerów i pojazdu.

System wspomagania hamowania awaryjnego

Gdy czujniki wykryją pojazdy lub pieszych, a układ potwierdzi prawdopodobieństwo kolizji, dostępna funkcja awaryjnego wspomagania siły hamowania spowoduje zwiększenie siły hamowania, gdy tylko zostanie naciśnięty pedał hamulca. Układ zwiększa siłę hamowania o odpowiednią wartość, w zależności od stopnia ryzyka kolizji.

Dodatkową ochronę zapewnia funkcja Auto Brake. Jeśli czujniki wykryją przeszkodę, a układ oceni, że istnieje możliwość kolizji, wówczas funkcja ostrzegania przed hamowaniem włącza światła hamowania, aby uprzedzić kierowcę pojazdu jadącego z tyłu o zamiarze hamowania. Gdy prawdopodobieństwo zderzenia wzrasta, aktywowane jest hamowanie przedkolizyjne, pomagając uniknąć kolizji. Jeśli nie doszło do kolizji i pojazd zatrzymał się, siła hamowania jest utrzymywana przez maksimum 2 sekundy, zanim kierowca będzie mógł uruchomić pedał przyspieszenia lub hamulca.

Układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu (Lane Departure Alert - LDA)

Dostępny układ ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu, wykorzystując kamerę umieszczoną na szybie czołowej rozpoznaje sytuację grożącą niekontrolowanym opuszczeniem przez pojazd zajmowanego pasa ruchu. Wtedy układ ostrzega kierowcę sygnałem wizualnym na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (MID) oraz wibracją koła kierownicy lub sygnałem akustycznym o niebezpieczeństwie opuszczenia pasa ruchu. Co więcej, gdy układ LDA oceni, że pojazd może zboczyć z zajmowanego pasa, funkcja sterowania wspomaganiem układu kierowniczego generuje moment na kierownicy korygujący tor jazdy, co stanowi skuteczne uzupełnienie sygnału wizualnego/akustycznego.

Udogodnieniem jest możliwość zmiany metody ostrzegania (sygnał dźwiękowy lub wibracja koła kierownicy) i czułości układu na ekranie wyświetlacza wielofunkcyjnego (MID) za pomocą przycisku "DISP" umieszczonego w kole kierownicy. W podobny sposób kierowca może aktywować lub dezaktywować funkcję sterowania wspomaganiem układu kierowniczego.

Zaawansowane wspomaganie trzymania pasa ruchu (LKA)

Zaawansowany układ wspomagania trzymania pasa ruchu (LKA) zapewnia pełną funkcjonalność układu LDA, jak również spełnia dodatkową rolę pomocniczą. Na przykład, gdy układ Dynamic Radar Cruise Control jest włączony i spełnione sa określone warunki działania, zaawansowany układ LKA automatycznie oddziałuje na układ kierowniczy, w sposób ułatwiający kierowcy utrzymanie auta na pasie, którym się porusza.

Poraz pierwszy w Lexusie, zaawansowany układ wspomagania trzymania pasa ruchu, współpracujący z układem Dynamic Radar Cruise Control może teraz działać, gdy pojazd porusza się nawet z bardzo małą prędkością. Podobnie jak w przypadku układu LDA, kierowca ma pełną kontrolę nad układem LKA za pomocą przycisku "DISP" umieszczonego w kole kierownicy.

Automatyczne włączanie i wyłączanie świateł drogowych (AHB) / Funkcja adaptacyjnego sterowania światłami drogowymi (AHS)

Układ AHB wykrywa światła reflektorów pojazdów nadjeżdżających oraz światła tylnych lamp pojazdów poprzedzających, jak również światła otoczenia (uliczne), po czym automatycznie przełącza światła drogowe na światła mijania.

Układ AHS, opcjonalne uzupełnienie układu AHB, automatycznie optymalizuje wiązkę świetlną reflektorów, tak aby światła drogowe nie oświetlały bezpośrednio poprzedzających lub nadjeżdżających z przeciwka pojazdów.

Identyfikacja znaków drogowych

Wykorzystując kamerę umieszczoną z przodu pojazdu, niezwykle wyrafinowany układ identyfikacji znaków drogowych rozpoznaje znaki drogowe, wyświetlając odpowiednie informacje dla kierowcy na ekranie wyświetlacza wielofunkcyjnego (MID). Układ rozpoznaje m.in. znaki ograniczenia prędkości, zakazu wjazdu, zakazu wyprzedzania oraz znaki ostrzegające o warunkach drogowych (wiatr, oblodzenie, śliska nawierzchnia, itd.).

INNE FUNKCJE POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE

Ostrzeganie przed przechyłem

Funkcja ostrzegania przed przechyłem zintegrowana z układami LDA/LKA monitoruje położenie pojazdu w obrębie pasa ruchu oraz ruchy kierownicą wykonywane przez kierowcę w celu wykrycia przechyłu pojazdu. Jeśli układ wykryje przechylanie się pojazdu spowodowane nieuwagą lub sennością kierowcy, wówczas włączy alarm dźwiękowy oraz wyświetli ostrzeżenie wizualne na wyświetlaczu wielofunkcyjnym (MID). Aktywacja, dezaktywacja lub czułość funkcji ostrzegania przed przechyłem mogą być ustawiane ręcznie przez kierowcę.

Ostrzeganie o ruchu poprzecznym z tyłu (RCTA)

Układ ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu (Rear Cross Traffic Alert - RCTA) współpracujący z układem monitorujacym martwe pola widoczności (Blind Spot Monitor -BSM) ostrzega kierowcę przed obiektami przemieszczającymi się poprzecznie w kierunku tyłu pojazdu za pomocą sygnału dźwiękowego oraz pulsacyjnych wskaźników w lusterkach zewętrznych.

Monitorowanie martwych pól widoczności (BSM)

Wykorzystując czujnik radarowy zainstalowany z tyłu pojazdu, pracujący w zakresie fal quasi-milimetrowych, układ monitorujący martwe pola widoczności (BSM) wykrywa pojazdy znajdujące się na przylegających pasach ruchu, jak również może wykrywać obiekty znajdujące się z tyłu pojazdu podczas cofania.

Korekcja sztywności zawieszenia (AVS)

Gdy czujniki wykryją pojazdy lub pieszych, a układ bezpieczeństwa określi, że prawdopodobieństwo zderzenia jest wysokie, wówczas układ sterowania zawieszeniem o modulowanej charakterystyce natychmiast skoryguje siłę tłumienia amortyzatorów w sposób zapewniający lepszą reakcję pojazdu, pomagając kierowcy utrzymać kontrolę nad autem (układ dostępny w pojazdach wyposażonych w AVS)

Kamera z widokiem 360 st.

Kamera 360 st monitorująca "z lotu ptaka" obszar wokół całego samochodu, pozwala kierowcy na dokładne sprawdzenie otoczenia auta podczas manewrowania w ciasnych miejscach (np. na zatłoczonych parkingach) dzięki wykorzystaniu kamer zamontowanych z przodu, po bokach i z tyłu RX.

Intuicyjne wspomaganie parkowania

Układ intuicyjnego wspomagania parkowania zintegrowany z przednim i tylnym zderzakiem nowego Lexusa RX pozwala na wykrycie przeszkód znajdujacych się w bliskiej odległości od pojazdu dzięki czterem czujnikom umieszczonym z przodu i czterem umieszczonym z tyłu. Układ ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym w momencie, gdy auto przybliża się do przeszkody.

Asystent parkowania

Asystent parkowania jest układem, który ułatwia kierowcy parkowanie prostopadłe (tryb park. prostopadłego) i równoległe (tryb park. równoległego), wyświetlając wskazówki odnośnie kierowania na podstawie przewidywanego toru jazdy; tryb parkowania równoległego oferuje dodatkowo ostrzegawczy sygnał dźwiękowy.

inf/zdjęcia/filmy LEXUS

Zasoby powiązane


Reklama